De tweede zaterdag van september was de laatste landelijke excursie van FLORON voor dit seizoen. Ruim 25 personen hadden zich rond 10 uur bij het station in Nijmegen verzameld. Dit ondanks de gelijktijdig gehouden open monumentendag, die wellicht een aantal floristen naar doorgaans niet toegankelijke stukjes muurflora had gelokt. De plaats van de excursie was dan ook interessant genoeg: de Waaloevers bij Ewijk/Beuningen. Doel van de excursie was een aantal kilometerhokken te inventariseren. Besloten werd de groep in tweeën te delen en elke groep een hok te laten doen. De twee aaneengesloten hokken bestonden elk uit een binnendijks stuk cultuurland, een grasdijk, een buitendijks stuk land en enkele rivierstrandjes met kribben. Een van de hokken bevatte bovendien een tweetal grote poelen.