Op 20 maart 1994 is, na langdurige ziekte, in de leeftijd van 75 jaar, Drs. M.T. Jansen te Veenendaal overleden. Jarenlang was hij een van de meest actieve floristen van Nederland en een van de voortrekkers in de Floristenclub Gelderse Vallei. In de jaren zestig, toen in grote delen van ons land het floristische werk bijkans stil lag, gingen Maas Jansen c.s. stug door het midden des lands te inventariseren. Veel aandacht kreeg daarbij de inburgering van neofieten, die in tal van artikelen in Gorteria ter sprake gebracht werd. Menige plantesoort heeft haar plekje in de Flora en de Standaardlijst mede aan het werk van de Floristenclub te danken. Ook aan de Atlas van de Nederlandse Flora leverde Maas Jansen een belangrijke bijdrage door concept-kaartjes aan te vullen. De laatste jaren werd zijn floristisch werk steeds meer door ziekte bemoeilijkt, maar hij wist toch nog in Gorteria 18 (1993) een neofiet voor te stellen: Bidens radiata.