Ook in 1995 zullen er weer een aantal meerdaagse excursies gehouden worden. Het zullen er dit keer meer zijn dan in voorgaande jaren. Hiervoor zijn verschillende belangrijke redenen. Tijdens de excursies worden km-hokken door groepjes floristen geïnventariseerd op het voorkomen van plantesoorten. Voor beginnende floristen zijn deze bijeenkomsten daarom zeer geschikt om determinatie-vaardigheden en soortenkennis op te doen. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om met andere floristen in contact te komen. Het uitwisselen van ervaringen en informatie blijft echter ook voor meer ervaren floristen belangrijk. De excursies leveren vaak aanzienlijke aanvullingen op reeds bekende gegevens. Een groep heeft tenslotte meer ogen en specialistische kennis in huis dan één persoon.