(Iets gewijzigd overgenomen uit: Klerken, B. & W. Stouthamer, 1994. Planteninventarisatie Waddeneilanden, na de Friese eilanden nu Texel. Twirre 5 (3): 10-12.) De vier Friese Waddeneilanden zijn tussen 1990 en 1993 op initiatief van de DC’s Jacob Koopman en Karst Meijer en in samenwerking met de Fryske Feriening foar Fjildbiology geïnventariseerd. Onder het motto “Het karwei moet af” is onder leiding van Willem Stouthamer afgelopen voorjaar een inventarisatie-weekend georganiseerd om een start te maken met een hernieuwde inventarisatie van Texel. Voor 1995 staat een vervolg hiervan op het programma (zie programma meerdaagse excursies).