Naast het embleem van Rijksherbarium / Hortus Botanicus draagt het omslag van deze Gorteria-aflevering, de eerste van deel 21, het logo van FLORON, en heeft het tevens de groene FLORON-kleur. Dit symboliseert de gewijzigde opzet van Gorteria: het zal mede de rol vervullen van informatieblad van FLORON. Na de onzekere periode waarin FLORON vorig jaar verkeerde, heeft de organisatie nu gelukkig zo’n stevige basis gekregen dat er middelen (menskracht, geld) zijn om de informatie naar de bij FLORON betrokkenen te kunnen uitbreiden. FLORON heeft afgezien van het oprichten van een eigen tijdschrift, en is ingegaan op het aanbod van het Rijksherbarium om het FLORON-nieuws (in de ruimste zin) te integreren met dat van Gorteria-oude-stijl. Dit betekent onder andere, dat het aparte FLORON-katern verdwenen is.