De bijeenkomst, georganiseerd door FLORON samen met de Sectie ‘Onderzoek en Behoud’ van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, werd dit keer door ongeveer 150 mensen bezocht. Deze hoge opkomst overtreft zelfs die bij de oprichtingsvergadering van FLORON op 28 december 1988. De recente publiciteit rond FLORON zal hier zeker toe hebben bijgedragen. Het programma bood een zestal interessante voordrachten en twee demonstraties van computerprogramma’s. In de hal hingen de meest recente verspreidingskaarten uit de landelijke floradatabank FLORBASE. Van vier voordrachten zijn de samenvattingen hieronder opgenomen. De lijst van bijzondere vondsten in 1994 zal later gepubliceerd worden.