Onder palaeobotanisch onderzoek wordt hier verstaan de studie van micro- en macroscopisch plantaardig materiaal afkomstig uit diverse bodemlagen. Belangrijke begrenzingen van het onderzoek zijn het actualiteitsprincipe, het wisselende taxonomische niveau (soort/familie) tot waarop identificatie mogelijk is, de mate van conservering van het materiaal, en de produktie en verspreiding van met name de zaden en het stuifmeel.