In het FLORON-katern 10 werden de meerdaagse excursies voor 1995 reeds aangekondigd. Met nadruk wordt hier nogmaals gesteld dat deze excursies open staan voor zowel ervaren als beginnende floristen. Van een aantal weekends volgt hieronder uitgebreidere informatie. Het weekend op Texel is een voortzetting van de inventarisatie in 1994, waarvan het verslag in katern 10 is opgenomen.