Iedereen kent Amsterdam van de grachten, zijn gevels, het Rijksmuseum. Amsterdam is cultuur. Maar Amsterdam is ook natuur. Melchers en Timmermans maken dat duidelijk met hun ‘Haring in het IJ’¹, waarin zij de verrassende rijkdom van het verborgen dierleven in Amsterdam presenteren. Ook wat betreft wilde planten is er in en rond de hoofdstad van alles te beleven. In het onlangs verschenen boek ‘Van muurbloem tot straatmadelief wordt de wilde flora van Amsterdam uitvoerig beschreven.² De gegevens voor het boek zijn verzameld tussen 1982 en 1992. Het is niet de eerste keer dat de flora van Amsterdam wordt beschreven³, maar nooit eerder is dit zo uitvoerig gebeurd. Dit werk kon tot stand komen door een unieke samenwerking, waarbij de beroepskrachten van de provincie de stadsranden en het landelijk gebied voor hun rekening namen en de floristen, maar liefst honderd in getal(!), het stedelijk gebied. Tegelijkertijd werd er aan bijzondere plantenmilieus als spoorwegen 4, muren 5 en opgespoten terreinen 6 extra aandacht geschonken. Tabel 1 maakt het belang van de bijdrage van de floristen duidelijk. Zonder alle bijdragen en de inzet van de talloze floristen zou ‘Van muurbloem tot straatmadelief’ zeker een minder interessant boek zijn geworden.