Binnenkort komt de nieuwe, 22e editie van Heukels’ Flora van Nederland uit. Naast verscheidene naamswijzigingen van plantensoorten betekent dat de toevoeging van enkele tientallen plantensoorten aan de standaardlijst van de Nederlandse flora, en dus ook het verschijnen van een nieuwe streeplijst voor het Totaalproject. We maken van de gelegenheid gebruik om ook een aantal andere veranderingen door te voeren. Het formaat van de streeplijst blijft ongewijzigd, maar de indeling wordt iets aangepast. Op de voorzijde is ruimte voor alle algemene en zeldzame soorten, met uitzondering van enkele soorten, waarbij veel determinatiefouten worden gemaakt. Het gaat onder andere om Sterrekroos (Callitriche) en Basterdwederik (Epilobium). Verder is er ruimte voor de kilometerhok-coördinaten en een kopie van de topografische kaart voor het hok. Ondersoorten worden niet meer op de voorkant weergegeven. Een niet erg opvallende verandering is, dat thans alle in de Flora genoemde boomsoorten op de streeplijst zijn opgenomen (aan de voor- of de achterzijde), ongeacht de vraag of deze al dan niet als standaardlijst-soort worden opgevat. Zie hierbij de toelichting in de nieuwe handleiding. Ook zijn enkele struiken en kruidachtige soorten (‘wachtkamersoorten’) op de streeplijst opgenomen, zodat ze niet telkens apart bijgeschreven hoeven te worden. Ook op de Nederlandstalige streeplijst versie worden nu alle plantennamen op alfabetische volgorde weergegeven. Op de achterzijde vindt u op de ene kant ruimte om ‘kop’-gegevens in te vullen. Deze zijn iets uitgebreider dan voorheen. Naast gegevens over de waarnemer en de bezoekdata willen wij graag weten welke terreintypen u hebt geïnventariseerd, of het een volledige inventarisatie betreft, en hoeveel soorten zijn aangetroffen. Verder vindt u hier de zeer zeldzame soorten, alle onderscheiden ondersoorten en de soorten waar vaak determinatieproblemen mee zijn. Voor deze ‘achterkant-taxa’ geldt nog meer dan voor de overige soorten dat alleen zekere identificaties gestreept mogen worden.