In de afgelopen 7 jaar zijn in FLORON-verband 236 km-hokken (opnieuw) geïnventariseerd. In totaal werden 745 soorten gevonden, gemiddeld 187 per hok. De belangrijkste conclusies uit de analyse van oude en nieuwe gegevens waren, dat 82 soorten van voornamelijk voedselarme milieus inmiddels uit het gebied verdwenen lijken te zijn, terwijl 66 soorten van voornamelijk voedselrijke en/of dynamische milieus niet eerder van het gebied vermeld werden. Deze waarnemingen bevestigen de landelijke trend.