Dit jaar zal FLORON voor het eerst in opdracht van Natuurmonumenten enkele terreinen inventariseren. Het betreft recent verworven beekdalgraslanden langs het Groote Diep bij Norg, een heide- en naaldbosgebied (Plateaux) ten oosten van Luyksgestel en twee uiterwaardgraslanden langs de Maas (Crèvecoeur en Mussenwaard) ten zuiden van Hedel. Het project zal uitgevoerd worden door Toon de Goede, die vanaf begin mei bij FLORON in dienst zal treden. De nadruk ligt op kartering van Rode-Lijstsoorten en aandachtsoorten. Daarnaast wordt er een globale vegetatietypenkartering uitgevoerd.