FLORON heeft in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een studie uitgevoerd naar de verspreiding van doelsoorten en de bijbehorende ecotoopgroepen binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, Fig 1). Daarvoor zijn de gegevens uit FLORBASE gebruikt, aangevuld met recente gegevens van enkele Provincies en beherende instanties.

Gorteria Dutch Botanical Archives

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

Adrienne J.J. Lemaire, Ruud Beringen, & Kees (C.) L.G. Groen. (1997). Verspreiding van doelsoorten (vaatplanten) in relatie tot de Ecologische Hoofdstructuur — Samenvatting FLORON-rapport nr. 3. Gorteria Dutch Botanical Archives, 23(4), 109–114.