Tijdens de vegetatiekartering van het bosgebied “De Dennen” op Texel¹ deed ik de opmerkelijke vondst van Besanjelier op twee plaatsen op 50 m van elkaar op een recente kapvlakte van een voedselrijk bostype (Alno-Padion) waar in het voorjaar een groot aantal stinsenplanten² groeien. Tot dusver was Cucubalis baccifer uit Nederland uitsluitend bekend van het rivierengebied en dan met name langs de Rijn en haar zijtakken, westelijk tot in de Betuwe en noordwaarts tot bij Olst, waar zij overigens is verdwenen. 3 4 Besanjelier heeft een besachtige, niet erg vlezige vrucht. Waarschijnlijk wordt deze door dieren niet veel gegeten, waardoor verspreidng op deze wijze niet voor de hand ligt. Gezien het voorkomen in knotwilgen 4 lijkt de verspreiding door vogels (Kramsvogel, Koperwiek) echter niet uitgesloten. Dit zou een verklaring voor de vestiging van de soort op Texel kunnen zijn.