De toepassing van de officiële regels van de nieuwe spelling heeft tot tal van problemen bij de spelling van biologische namen geleid. Omdat namen van organismen een sleutelrol spelen in biologische publicaties, en omdat Nederlandse namen steeds vaker worden gebruikt in plaats van wetenschappelijke namen, besloot het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) om een spellingcommissie in het leven te roepen.¹ Deze commissie kwam tot de volgende voorstellen: 1. biologische namen behoren tot de levende taal; zij volgen dus in principe de officiële spelling; 2. uitzondering 3 van regel 5.1.1.1 van het Groene Boekje² wordt niet toegepast; 3. bij regel 5.1.1.2 (a,b,c) van het Groene Boekje wordt niet op de meervoudsvorm gelet; 4. het opstellen van een korte lijst met bijzondere gevallen.