Stichting FLORON. In 1997 zijn de oevers van de Randmeren geïnventariseerd in het kader van het Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren. FLORON voert dit meetnet uit in opdracht van RIZA, Rijkswaterstaat. Langs de Randmeren worden binnen een selectie van 52 km-hokken vierjaarlijks de presentie en abundantie van soorten opgenomen. De ontwikkeling van de flora wordt o.a. gevolgd aan de hand van de Floristische Kwaliteit van ecosysteemtypen. Op basis van de steekproef is het mogelijk een floristische karakterisering van de oevers van de Randmeren te presenteren (zie Fig. 1).