In het afgelopen jaar is op diverse plaatsen hard gewerkt aan de voorbereidingen van een regionale verspreidingsatlas. In mei 1997 kwam de atlas van de Zuid-Limburgse flora uit; in Drenthe zullen de inspanningen van de afgelopen jaren komend seizoen in een atlas voor de hele provincie resulteren; in FLORON-district Achterhoek zijn weer flinke vorderingen gemaakt voor de basisgegevens voor een atlas van Oost-Gelderland; en in FLORON-district Groot-Amsterdam zal men al dit voorjaar een atlas uit te geven. Van de twee laatstgenoemde projecten hebben we de trekkers gevraagd een voortgangsrapportage op papier te zetten. U treft het hieronder aan. Wellicht een inspiratie om ook elders deze initiatieven over te nemen en de inventarisatieinspanningen te richten op de uitgave van een regionale atlas! Het Landelijk Bureau kan daarbij enige ondersteuning geven. Atlasproject Oost-Gelderland — André Hertog, De Lijsterbes 76, 6942 TN Didam Sinds 1995 wordt er in FLORON-district Achterhoek slagvaardig gewerkt aan een verspreidingsatlas voor Oost-Gelderland. Het onderzoeksgebied, met een grootte van 2225 km-hokken, omvat de Achterhoek met het aangrenzende IJsseldal tot aan Apeldoorn, de Liemers, het gehele oostelijke rivierengebied tot Nijmegen (de Gelderse Poort) en de zuidoostelijke Veluwerand.