Recent is verschenen het invoerprogramma PLANTAGO.¹ Het programma is door Aart Swolfs ontwikkeld om floristische inventarisatiegegevens te digitaliseren. Het sluit aan op de inventarisatieformulieren die bij Stichting FLORON gebruikt worden. Het programma is voor iedereen vrij verkrijgbaar en met name bedoeld voor mensen die hun inventarisatiegegevens (streeplijsten, RL-formulieren, meldingskaartjes, losse waarnemingen) gedigitaliseerd willen aanleveren. PLANTAGO kan (kosteloos) besteld worden via de eigen districtcoördinator, of bij het Landelijk Bureau (tel 071-5273531).