Midden op het meest westelijk gelegen heideterrein van de Veluwe ligt, voor zover bekend, de enige groeiplaats van Knolspirea in Nederland. De bewuste plek ligt vlak bij een leemputje. Het overgrote deel van de populatie groeit in een kuiltje van ongeveer 30 cm diepte. Deze gaten zijn vrijwel zeker ontstaan door kleinschalige leemwinning. De omringende vegetatie wordt gedomineerd door Gewoon struisgras (Agrostis capillaris). Ook Borstelgras ( Nardus stricta) is bedekkend aanwezig. Andere ter plekke frequent voorkomende soorten zijn: Fijn schapengras ( Festuca filiformis), Pilzegge ( Carex pilulifera), Grasklokje (Campanula rotundifolia), Hondsviooltje (Viola canina), Tormentil (Potentilla erecta), Geel walstro (Galium verum), Tandjesgras (Danthonia decumbens), Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp.) vulgare, Stekelbrem (Genista anglica) en natuurlijk Struikhei (Calluna vulgaris). In 1994 vond ik in de directe omgeving één exemplaar Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica).