Op 9 juli vonden de FLORON-medewerkers Ruud Beringen en Baudewijn Odé een merkwaardig uitziende soort Sterrenkroos. Het bleek te gaan om Doorschijnend sterrenkroos ( Callitriche truncata Guss.), een waterplant met een mediterraanatlantische verspreiding die tot in België voorkomt, en nooit eerder in Nederland was waargenomen. De plant lijkt het meest op een slanke vorm van Brede waterpest (maar dan uiteraard met tegenoverstaande bladen). Doorschijnend sterrenkroos werd gevonden in het ondiepe water van de zogenaamde ‘vooroever’ van het Haringvliet (dat zijn stroken water tussen een rij basaltstenen en de eigenlijke oever) bij de Beninger Slikken. Het water op zulke plekken is in die stroken altijd zeer rustig omdat er nauwelijks golfslag kan ontstaan door de wind. Daarom zijn er veel watervogels die daar rusten. En het is heel aannemelijk dat deze soort Sterrenkroos inderdaad door eenden wordt verspreid: dat is uit Engeland bekend. Het is van deze soort ook bekend dat hij speciaal voorkomt in nieuw gemaakte waterpartijen, vaak op plaatsen waar grote waterbouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. Zo blijkt de aanleg van die ‘vooroevers’ een onverwacht positief effect te hebben. Merkwaardig is dat deze soort sterrenkroos binnen zijn verspreidingsgebied overal zeldzaam is; niemand weet waarom. FLORON voert het onderzoek uit in het kader van de Monitoring van Zoete Rijkswateren in opdracht van RIZA, het onderzoekinstituut van Rijkswaterstaat. Dit monitoring-onderzoek heeft al veel leuks opgeleverd, maar het is lang geleden dat iets zó bijzonders te melden is als een nieuwe wilde waterplant in Nederland!