Per 1 april 1998 is Bart Vreeken aangesteld bij FLORON voor het verder ontwikkelen van het Landelijk Meetnet Flora in het proefjaar 1998. Eerder was hij betrokken bij flora- en vegetatiekarteringen voor diverse organisaties, en bij de Atlas van het FLORON-district Amsterdam. Mag ik me even voorstellen: André de Bonte, 26 jaar oud. Ik werk vanaf 1 mei 1998 als inventarisatiemedewerker voor FLORON. Ik houd me vooral bezig met een soorts- en vegetatiekartering van drie terreinen van Natuurmonumenten. In 1996 ben ik in Wageningen afgestudeerd als bioloog, waarbij de nadruk heeft gelegen op vegetatiekunde. Sinds die tijd heb ik verschillende korte projecten uitgevoerd. De belangrijkste hiervan zijn een inventarisatie van De Uithof en Ockenburg in Den Haag, onderzoek naar de botanische waarde van wegbermen en een onderzoek naar de vegetatieontwikkeling sinds 1952 in Meijendel.

Gorteria Dutch Botanical Archives

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

onbekend. (1998). De Flora-atlas van de regio Amsterdam (FLORON-district 14) zal op 18 september 1998 verschijnen, en niet in mei, zoals in Gorteria 24 (2) stond. Gorteria Dutch Botanical Archives, 24(3/4), 90–90.