Er zijn deze zomer weer enige gezellige kampen gehouden in verschillende districten van FLORON. Mocht u deze gemist hebben, maar alsnog zin hebben een inventarisatiekamp te bezoeken, dan is de laatste kans voor dit jaar: 18-20 september, Waardenburg (Utrechts rivierengebied). De informatie over dit kamp staat in Gorteria 24 (2), pag. 57.