In 1998 werd melding gemaakt van een nieuwe Amarant voor de Nederlandse flora: Amaranthus bouchonii (Franse amarant).¹ Vanwege de wijdere verspreiding van dit nummer van Gorteria naar alle actieve FLORON-waarnemers is het zinvol nog even in te gaan op de herkenning van deze nieuwe soort. Amaranthus bouchonii (Franse amarant) lijkt waarschijnlijk al vele jaren in Nederland aanwezig te zijn, maar is al die tijd onopgemerkt gebleven en waarschijnlijk voor Amaranthus hybridus (Groene amarant) aangezien. Het belangrijkste verschil tussen de twee soorten, die wat habitus betreft sterk op elkaar gelijken, is dat de vrucht van A. bouchonii geen dekseltje heeft, terwijl die van A. hybridus wel een perforatielijn heeft waarlangs het bovenste gedeelte afbreekt (zie Fig. 1 en 2). Bepalen of de vruchten al dan niet openspringen is in het veld het gemakkelijkste te controleren door een (bijna) rijpe bloeiaar in de handpalm te wrijven waardoor de vruchten loslaten. Zijn ook de dekseltjes los waarbij het witte (onrijpe) of zwarte (rijpe) zaad zichtbaar wordt dan betreft het A. hybridus. Komen de zaden pas vrij na stevig wrijven van de vrucht tussen duim en wijsvinger dan is geen dekseltje aanwezig en betreft de plant A. bouchonii. Bij twijfel over de determinatie kunt u materiaal verzamelen en opsturen naar het Rijksherbarium.²