In de eerste warme stralen van de lentezon trokken de bewoners van Rommeldam in groepen naar het bos om te genieten van de violen die er bloeiden. Het waren werkelijk enige bloemen. Maar misbruik van violen leidt tot wortelroos en draadhippel in de bomen en dan gaat alles naar de verturving, zodat het duidelijk zal zijn dat alleen een goede determinatie hier redding brengt.¹² Het is echter niet gemakkelijk om de nauw aan elkaar verwante meerkleurige viooltjes te determineren, vooral omdat tussen Akkerviooltje ( V. arvensis) en Driekleurig viooltje ( V. tricolor) vruchtbare bastaarden gevormd worden. Beide zijn, tenminste in Nederland, eenjarige soorten, terwijl de andere twee soorten uit deze groep, Zinkviooltje (V. lutea subsp. calaminaria; blijft hier verder buiten beschouwing) en Duinviooltje ( V. curtisiï) overblijvend zijn. Een overzicht van de kenmerken waarin Akker-, Driekleurig en Duinviooltje van elkaar verschillen is gegeven in Tabel 1.