Sinds enkele weken heeft FLORON haar eigen website. Voortaan zijn we dus ook op het internet te vinden! Een aantal FLORON-districten was eerder vertegenwoordigd met een eigen pagina, maar vanaf nu vindt u ook uitgebreide informatie over de stichting op de site van het Landelijk Bureau: www.floron.nl. We zijn eenvoudig van start gegaan met een informatieve site, waarop geïnteresseerden algemene informatie kunnen vinden over FLORON, zoals onze inventarisatieprojecten, het meetnet en de floradatabank. Daarnaast treft u op onze site ook een deel van de informatie die in deze aflevering van Gorteria is opgenomen, zoals het overzicht van de dagexcursies en inventarisatieweekenden. Ook eventuele aanvullingen daarop zult u hier kunnen vinden. Uiteraard worden de teksten verduidelijkt en verlevendigd met illustraties in de vorm van kaartjes en foto’s. Voorlopig zal het aantal interactieve zaken beperkt zijn. Dus nog geen uitgebreide mogelijkheden om bestanden te downloaden, online gegevens in te voeren of bestanden te raadplegen. We verwachten dergelijke mogelijkheden op termijn wel op te nemen. Wellicht starten we dit jaar al wel met een nieuwsrubriek. De voortgang van de projecten zullen we in elk geval regelmatig op de site in kaart brengen. We hopen zo alle betrokken floristen nog beter op de hoogte te houden en ook beter bereikbaar te zijn voor nieuw geïnteresseerden. Uiteraard kunt u uw vragen en opmerkingen over de geboden informatie aan ons richten via de koppeling naar ons e-mail adres.