K. van Dort, C. Buter & P. van Wielink, Veldgids Mossen (2e, herziene druk), Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht, 2002, 272 pag., € 27,95 (€ 24,95 voor KNNV-leden bij de KNNV), ISBN 90-5011-110-6 [verschenen in de reeks Veldgids Nr. 10], — De ‘Veldgids Mossen’ is een prachtige, rijk geïllustreerde uitgave met vele kleurenfoto’s en tekeningen van mosplanten. Het boek heet ‘veldgids’, maar is meer dan dat: het biedt het grote publiek de mogelijkheid om op laagdrempelige en plezierige wijze kennis te maken met een zo moeilijk toegankelijke plantengroep als de mossen. De tweede, herziene druk van de ‘Veldgids Mossen’ is, vergeleken met de eerste druk, duidelijk verbeterd, al is de term ‘herziene druk’ m.i. iets te pretentieus. Er zijn fouten uit de eerste druk gecorrigeerd en er zijn onderschriften aan de foto’s van de inleidende hoofdstukken toegevoegd. Waar nodig, is in de tweede druk bij de behandeling van de soorten de wetenschappelijke naam van de standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen¹ als synoniem toegevoegd. De ‘Veldgids Mossen’ bevat 5 inleidende hoofdstukken waarin de mossen aan de lezer worden gepresenteerd. In de eerste drie wordt uitgelegd wat mossen zijn, hoe ze er uit zien en hoe ze in groepen kunnen worden ingedeeld. Het boek houdt een praktische indeling naar groeivormen aan; voor de doelgroep van lezers is dat m.i. een terechte keuze. Moeilijke begrippen bij de behandeling van de morfologie en de voortplanting van mossen worden uitgelegd met behulp van illustraties. Hoofdstuk 4 is een mooi, goed geschreven hoofdstuk over de ecologie van mossen. Hoofdstuk 5 bevat determinatietabellen met illustraties die de in de sleutels gebruikte begrippen verduidelijken. De tabellen zien er mede door het gebruik van de illustraties goed en werkbaar uit. Ze zijn misschien iets te moeilijk voor de meeste lezers (het werken met een loep is voor de meeste mensen erg moeilijk), maar ze nodigen de gemiddelde lezer wel uit om eens beter naar een mos te kijken.