In het vorige nummer (Gorteria 28, 5) zijn in het Waterlepeltjes-artikel van René van Moorsel en Baudewijn Odé in Fig. 2 op p. 120 en Tabel 1 op p. 121 storende fouten geslopen. Hieronder staan de voor dit artikel correcte figuur en tabel: