Sommige Malva-soorten, in het bijzonder de kleinbloemige soorten, zijn moeilijk op naam te brengen. Om dit probleem op te lossen, presenteert de auteur in dit artikel een nieuwe, verbeterde sleutel voor de Nederlandse soorten van het genus Malva en geeft hij nieuwe, gedetailleerde beschrijvingen van de Nederlandse Malva-soorten. Daartoe heeft hij vers materiaal verzameld en bestudeerd, uit zaad opgekweekte planten bestudeerd, beschrijvingen en sleutels van Malvasoorten in diverse Europese flora’s met elkaar vergeleken en materiaal van Malva pusilla Sm., M. parviflora L., M. verticillata Wallr. en M. neglecta Wallr. uit de collectie van de Leidse vestiging van het Nationaal Herbarium Nederland gereviseerd. Uit dit laatste deelonderzoek kwam naar voren, dat een aantal soorten de laatste decennia vaak over het hoofd zijn gezien en dat deze in inventarisaties waarschijnlijk ten onrechte niet zijn vermeld. A few Malva species in the Netherlands, especially those having small flowers, are difficult to identify. To overcome this problem, this study presents new, detailed descriptions of the Dutch Malva species and a more accurate key to the species. For this study, the author collected and studied fresh material and plants grown from seed, compared the descriptions and keys of Malva from several European flora’s, and revised the collections of Malva pusilla Sm., M. parviflora L., M. verticillata Wallr. and M. neglecta Wallr. that are kept in the Leiden branch of the Nationaal Herbarium Nederland. The revision indicates that during the last decades several species were frequently overlooked and it is likely that these species were also missed in inventories.