Een nieuw overblijvend gras uit Zuid-Afrika, Ehrharta erecta Lam., werd in de herfst van 2004 en 2005 aangetroffen op een tweetal grachten in Amsterdam. De dwarsribbels op met name de bovenste steriele lemma zorgen voor goede herkenbaarheid. De soort heeft wereldwijd gezien een groot areaal en is mogelijk invasief van aard. Gezien de recente inburgering van warmteminnende grassen wordt aandacht gevraagd voor nieuwe vondsten. In autumn 2004 and 2005 an unknown perennial grass was found on two different localities in the City of Amsterdam. The grass proved to belong to Ehrharta erecta Lam., a South African, but widespread and possible invasive species. The species can easily be identified by its transverse corrugations in the second sterile lemma.