A brief overview of the current state of bryophyte systematics by using molecular data for inferring phylogenetic relationships of bryophytes and the development of the publication record is given. The impact of molecular data on bryophyte taxonomy and systematics is discussed with an emphasis on the West- and Central-European bryoflora. As an example of how molecular analyses can contribute to resolve difficult species complexes, analyses of DNA sequences (psbA-trnH spacer, ITS2) and AFLP fingerprinting of six taxa of the Hypnum cupressiforme Hedw. complex are presented. Dit artikel geeft een kort overzicht van de huidige stand van zaken van de systematiek van de mossen als gevolg van het gebruik van moleculaire data voor het ontrafelen van fylogenetische verwantschappen bij mossen en de ontwikkelingen tot de weergave daarvan in wetenschappelijke publicaties. De consequenties van het moleculair onderzoek voor de taxonomie en systematiek van mossen wordt bediscussieerd met voorbeelden uit de West- en Midden-Europese mosflora. Fylogenetische analyses gebaseerd op DNA-sequenties (psbA-trnH spacer, ITS2) en AFLP fingerprinting van 6 taxa uit het Hypnum cupressiforme-complex laten zien hoe moleculaire analyses kunnen bijdragen aan het ontrafelen van moeilijke soortcomplexen.