Dit artikel is een inleiding tot de rest van de bijdragen in deze aflevering van DEINSEA, zijnde de verhandelingen van de Eerste Internationale Mammoet Conferentie, gehouden in Sint Petersburg, Rusland, van 16 tot 21 oktober 1995. In de loop van de afgelopen twee eeuwen is de mammoet veranderd van een halfmythisch beest tot een van de best bestudeerde vertegenwoordigers van de ‘ijstijdfauna’. Hierdoor weten we meer over mammoeten dan over dinosauriërs en welk ander fossiel taxon dan ook. De hierna volgende bijdragen aan deze bundel presenteren de laatste nieuwe onderzoeksresultaten