Weer is een van onze oudste vrienden-floristen ons ontvallen. Op Zaterdag 2 April jl. is Jansen plotseling overleden en enige dagen later hebben wij hem op Westerveld de laatste eer bewezen. Eerst ging Wachter van ons heen, daarna Kxoos, en nu hij, alle drie ereleden van onze Vereniging. j; o o Veel heeft Jansen voor de Botanische Vereniging gedaan, als penningmeester sinds 1923, steeds afwisselend met Kloos, als lid der redactie van het Nederlandsch Kruidkundig Archief en van het Recueil, ook sinds 1923, en als voorzitter van de Zuiderzeecommissie, sedert de oprichting daarvan in 1927.