Dit boek is een verslag van hetgeen verteld werd op de “Conference on Photoperiodism”, gehouden van Oct. 29 – Nov. 2 1957 in Gatlinburg, Tenn. en georganiseerd door de Committee on Photobiology of the National Academy of Sciences – National Research Council. Het voornaamste doel was het scheppen van een discussie-gelegenheid waar de facetten van de fotoperiodiciteit zowel van de botanische als van de zoölogische kant belicht konden worden. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk symposium een zeer groot aantal voordrachten uitlokte, waardoor het niet goed mogelijk is een volledig overzicht over het geheel ervan in enkele bladzijden weer te geven. De eerste groep voordrachten gaat over problemen van foto-chemische aard en over de primaire fotochemische reacties. Een inleiding van Oster geeft een overzicht van fotochemische reacties van kleurstoffen. Hij geeft hierbij een groot aantal voorbeelden van fotoreducties en fotooxidaties doch blijft daarbij uitsluitend op zuiver chemisch gebied, dus op het gebied van de ongeorganiseerde systemen.