De belofte die het verschijnen van dit werk inhoudt zal door de Nederlandse en alle andere West- en Middeneuropese pollenanalytici met vreugde begroet worden. Immers, als dit werk eens voltooid is, zullen we beschikken over een determineertabel van onze pollenkorrels met beschrijvingen en afbeeldingen. En daaraan bestaat zo’n grote behoefte dat de meeste instituten reeds voor eigen gebruik beschikken over tabellen, tekeningen of foto’s, ponskaarten e.d. Dr. Beug, uit de Göttinger school van Firbas, heeft dit werk op zich genomen en met de thans beschikbare eerste resultaten kunnen we hem en zijn leermeester zeker gelukwensen. De eerste aflevering bevat de Polyadeae, Tetradeae, Dyadeae, Vesiculatae, Inaperturatae, Monoporatae, Monocolpatae, Syncolpatae en Dicolpatae, die hier „Klassen” genoemd worden. Hier had beter een neutraal woord gebruikt kunnen worden, b.v. turma. Bovendien ontbreekt een sleutel waarmee tot deze klassen gekomen kan worden; dit wordt klaarblijkelijk bekend verondersteld. Uiteraard was het niet altijd mogelijk tot een soort te komen in de tabellen en dikwijls ook niet tot het genus, zodat men dan op z.g. „Sammelgruppen” uitkomt. Terecht is hierbij afgezien van uitsluitend electronenmicroscopisch waarneembare verschilkenmerken. Erdtman en medewerkers bereiken hiermee indrukwekkende resultaten maar voor het doel van dit werk zijn ze niet bruikbaar. Wel had misschien hier en daar meer aandacht besteed kunnen worden aan fasencontrastmicroscopie; dit is slechts konsekwent geschied bij de cerealea.