Dit boek mag beschouwd worden als een 3e uitgave van G. Stahel, De Nuttige Planten van Suriname, een zeer veel gelezen en veel gebruikt boekje waarvan de laatste druk (2e), als Bulletin No. 59 van het Departement Landbouwproefstation in Suriname verscheen in augustus 1944 en sinds lang uitverkocht is. De schrijver, indertijd Stahels opvolger als directeur van het Landbouwproefstation in Suriname, heeft, toen het uitgeven van een derde druk noodzakelijk werd, besloten de tekst geheel opnieuw te schrijven en de opzet van het boekje belangrijk te wijzigen. Hij vermeldt zelf dat de omvang van het boek veel groter geworden is en dat het daardoor helaas noodzakelijk was om allerlei interessante bijzonderheden, die Stahels publikatie zo levendig en typisch persoonlijk maakten, te schrappen. Men kan dit natuurlijk betreuren en de bezitters van de le en 2e druk zullen hun exemplaar daarom uiteraard bijzonder in ere houden, maar daarnaast moet geconstateerd worden dat de nieuwe bewerking op tal van punten een verbetering betekent. Vele huiselijke mededelingen zijn overigens gehandhaafd of zelfs nieuw toegevoegd. Stahels boekje bevatte na een inleiding en literatuuroverzicht de hoofdstukken: I. Nuttige planten in engere zin, onderverdeeld in; A. Voedingsgewassen, B. Diverse gewassen, C. Vlechtstro, Vezels enz., II. Houtsoorten, en III. Sierplanten.