Dit door G. J. Speckmann uit het Deens vertaalde boekje, is bedoeld als een handleiding voor cytologisch onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van de squash-techniek. In het eerste hoofdstuk worden methoden beschreven voor chromosomen-onderzoek aan worteltoppen en groeipunten, terwijl in het tweede hoofdstuk aandacht geschonken wordt aan het vervaardigen van preparaten van cellen die in reductiedeling verkeren. Om technische redenen worden alleen pollenmoedercellen voor het meiose-onderzoek gebruikt. In beide hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van verschillende methoden van fixatie, maceratie en kleuren. Een vroeger bezwaar van de squash-methode, nl. dat bij het verduurzamen van de preparaten veel cellen verloren gingen, wordt door de moderne methode van dampuitwisseling (gebruik van euparal) ondervangen.