Nog niet alle Nederlandse spinnenliefhebbers zijn lid van deze zeer nuttige internationale vereniging. Daarom som ik hier kort alle voordelen van het lidmaatschap op. Tegen betaling van een gering bedrag per jaar (met ingang van 1984 60 Franse francs, dus minder dan f. 25,00) ontvangt U jaarlijks (omstreeks April) een lijst van de titels van publicaties over spinnen en spinachtigen (exclusief mijten), die in het voorafgaande jaar werden gepubliceerd. De lijst is natuurlijk niet geheel compleet, maar de ervaring leert dat de belangrijkste artikelen er echt wel op staan. Zo heeft men eerder dan met enig ander systeem het laatste nieuws in huis.