Voor diezelfde C.I.D.A. wil ik graag een overzicht hebben van Uw publicaties, die in 1983 zijn of nog zullen verschijnen. Mag ik rond de jaarwisseling daarvan bericht? Ik vraag dan meteen ook maar om Uw contributie voor 1984 op de gebruikelijke wijze over te maken op mijn girorekening 145912 (P.J. van H., te Oegstgeest). Zoals boven al aangegeven bedraagt de contributie in 1984 60 Franse francs.