De excursie van dit jaar, op 11 Juni, naar de Duin- en Kruidberg was goed bezocht. Er werd aandacht besteed aan het binnenduinbos, maar na enige tijd zette men er flink de pas in om de zee te bereiken. We aten ons broodje direct achter de zeereep en daarna werd de terugtocht aanvaard, die ruim gelegenheid gaf om op enkele punten nog wat meer spinnen bijeen te brengen. Thuisblijvers hebben in ieder geval de kans gemist een goede vindplaats van Aulonia albimana te kunnen aanschouwen. Een boeiende aanblik leverde ook de plaatselijke Yponomeuta-aantasting; de kaalgevreten bomen, geheel bekleed met spinsel met kluwens rupsen aan dikke strengen bungelend in de wind.