Op 2 juni vond onze excursie naar de St. Jansberg bij de Plasmolen plaats. De belangstelling was gering, maar er was dan ook veel concurrentie: Hemelvaartsdag viel te combineren met het weekeind en leverde zo met één snipperdag een vacantie op, en de Belgen hielden op dezelfde dag hun excursie in de Voerstreek. Toch was er een klein groepje enthousiastelingen, die zeefde, klopte en speurde. We verzamelden 's morgens in het bos en ’s middags in het kwelgebied onder aan de stuwwal, in grasland en moerasbos. Dat zal wel verschillende resultaten opleveren.