Een excursie van één dag kan niet meer dan een momentopname zijn. Toch is het altijd weer opvallend hoe een klein aantal mensen een groot aantal soorten in zo korte tijd bijeen kan brengen, daarmee een beeld gevend van de diversiteit van de fauna in het bezochte terrein. De excursie naar de Kortenhoefse Plassen heeft een aardig, zij het verre van volledig, beeld gegeven van de spinnenfauna van één van onze Vechtplassen in de maand juni. Naast het algemene beeld zijn de zeldzaamheden van belang: Enoplognatha mordax, Theridion instabile (nieuw voor de fauna), Theridiosoma gemmosum, Erigonella ignobilis, Agyneta ramosa (nieuw voor de fauna) en in mindere mate ook Zilla diodia, Lepthyphantes obscurus en Maro minutus. Het zou interessant zijn ook de andere Vechtplassen eens te onderzoeken, en dan ook in andere jaargetijden.