Jacomijn Prinsen opperde indertijd het plan om voor 1985 een terrein op de Veluwe uit te kiezen als excursiedoel. Haar voorstel is nu om naar het Planken Wambuis te gaan. In verband met het voorkomen van Eresus niger zullen we wat eerder gaan dan in andere jaren, n.l. op 18 Mei. Nadere aankondiging volgt nog per brief, maar U kunt nu in ieder geval die Zaterdag vast reserveren. Het terrein is redelijk gevarieerd binnen het gegeven van diluviale zandgrond: heide, stuifzand, eikenbos, oude hei met grove den. Mochten we in de middag nog meer afwisseling nodig vinden, dan kunnen we nog een vochtig gebiedje zoeken meer naar het Westen met een miniformaat moerasje en vochtige greppels door bos. We zullen ons stellig niet hoeven te vervelen.