Mioxena blanda (Simon) gaat door voor nogal zeldzaam. Simon (1926, Arachnides de France 6(2): 503) noemt voor Frankrijk één vindplaats, Wiehle (1960, Tierwelt Deutschlands 47: 258) kent er drie, en Locket, Millidge & Merrett (1974, British Spiders 3: 244) zetten zeven stippen op hun verspreidingskaartje. De opgegeven habitat is steeds op of in de bodem, en loopt uiteen van droog tot zeer nat. In bodemvallen, die in de Noordoostpolder in akkerland staan opgesteld, kom ik de soort regelmatig tegen, zij het in kleine aantallen. Opvallend was dat een aantal exemplaren door nematoden was geparasiteerd.