Over datum en streek waar wij dit jaar heengaan werd U al een brief toegezonden. Wij verzamelen om 9.30 uur bij de R.K.-kerk in Lage Mierde ten Zuiden van Hilvarenbeek, waar wij ook velen van onze Belgische collega's hopen aan te treffen. Vandaar gaat het naar de Landschotsche Heide (Gem. Oost-, West- en Middelbeers). Het terrein is gemeentelijk eigendom en wij zullen onder geleide van de terreinbeheerder naar spinnen mogen zoeken. Het is een gebied met een grote variatie aan biotopen, maar vanwege het broedseizoen zullen wij niet alle stukken mogen doorkruisen. Ik ga binnenkort het terrein bezoeken om te proberen een indruk te krijgen van de mogelijkheden.