Grote activiteiten op inventarisatiegebied kunnen worden gemeld uit Zuid-Limburg. Lex Meijer is bezig met het uitwerken van gegevens van de Bemelerberg en de Pietersberg. De Limburgse spinnenwerkgroep werkt aan een inventarisatie op de Schiepersberg. Japke van Dalen werkte voor haar doctoraalstudie biologie in Leiden een deel van de spinnevangsten van de Wrakelberg uit. Peter Koomen voltooide kortgeleden zijn verslag over een onderzoek in het Gerendal en op de Kruisberg. In alle gevallen werd met vangpotten verzameld, aangevuld met handvangsten. Gerendal, Kruisberg en Wrakelberg, en ten dele ook de Bemelerberg werden jaren geleden bemonsterd door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Voor de meeste groepen (insecten, pissebedden, slakken) zijn de uitkomsten al gepubliceerd en de spinnen zullen de rij dus wel sluiten. Na de reeks van publicaties over de spinnen van Limburg van wijlen Pater Chrysanthus was het lange tijd stil aan dat front. Er werd natuurlijk wel verzameld en incidenteel gepubliceerd, maar een grootscheeps onderzoek werd nooit ter hand genomen. Deze nieuwe reeks onderzoekingen leveren een schat aan gegevens op voor de faunistiek van de spinnen.