Lang geleden maakte ik een lijst van alle in Nederland voorkomende spinnensoorten, gerangschikt per familie. Iedere soort kreeg een E.I.S.-code en alle medewerkers aan het E.I.S.-projeet hebben die lijst ook gebruikt voor het invullen van de ponsformulieren. Af en toe bereikte mij het verzoek om een nummer te geven aan een nieuwe soort voor ons land en daar werd dan ad hoc een code voor gereserveerd. Het wordt echter tijd eens een geheel nieuwe lijst op te stellen waarin alle nu uit ons land bekende soorten zijn opgenomen. Daarom zou ik graag van iedereen willen horen welke aanvullingen op mijn oude lijst of de catalogus uit 1980 te melden zijn. Het gaat mij dus om soortnamen, niet om literatuurgegevens: juist de nieuw gevonden maar nog niet gepubliceerde namen moeten op de lijst komen. Mag ik binnenkort suggesties ontvangen?