De oude catalogus dateert van 1980. Sindsdien zijn er heel wat gegevens gepubliceerd, die ik grotendeels al in mijn eigen werkexemplaar heb opgenomen, maar die nog in het geheugen van de tekstverwerker moeten worden ingevoerd. Wanneer dat gebeurd is kan ik een nieuwe versie uit de printer tevoorschijn toveren. Of ik die in gedrukte vorm zal uitgeven weet ik nog niet, want drukken is een kostbare zaak. Misschien is een supplement beter en goedkoper te realiseren. Het was trouwens helemaal niet zo eenvoudig om de oude catalogus, die nog op de ponsband stond, over te zetten op diskettes van een moderne tekstverwerker. De zegeningen van de vooruitgang van de moderne electronica worden ingeperkt door de barrières, die de computerfabrikanten om hun eigen apparatuur opwerpen. Ieder fabrikaat heeft zijn eigen coderingen en programma's. Het is tenslotte gelukt, maar het kostte wel heel wat hoofdbrekens.