Uit het laatste nummer van Arabel, het nieuwsblad van onze zuiderburen, blijkt dat zij nu een vereniging zonder winstoogmerk zijn, d.w.z, dat zij officieel geregistreerd zijn als vereniging. Onze gelukwensen! Voorzitter is Jean Kekenbosch, secretaris Léon Baert. Ook in België gaan ze hun naamlijst herzien. De vorige dateert van 1977 en er zullen dus wel heel wat veranderingen (aanvullingen) komen.