Enige tijd geleden ontving ik van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen het verzoek om een aantal spinnen te determineren. Zij waren gevangen in een kassencomplex in Groningen en kwamen daar nogal massaal voor. Omdat het allemaal wijfjes waren van een Uloborus-soort vroeg ik om eerst nog wat mannetjes voor mij te verzamelen. Dat lukte blijkbaar niet, want ook de tweede zending bevatte alleen wijfjes. Ik determineerde de soort als Uloborus plumipes Lucas, een soort uit tropische en subtropische gebieden. Ik kende deze soort wel uit Zuid-Frankrijk, waar hij webben bouwt langs wegkanten, tussen struiken en hoge planten en langs rotspartijen. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot ver in Afrika en Z.O.-Azië. Er is zelfs een vermelding van Java. De Groningse populatie zal wel met plantmateriaal zijn meegekomen, maar waarvandaan kon men niet vertellen. Ik moet nog een keer in die kassen gaan kijken hoe de webben er precies hangen. Men had het idee dat zij in de kassen, waar die spinnen voorkwamen, minder last hadden van de zgn. "witte vlieg" (waarschijnlijk Trialeurodes vaporariorum). Misschien interessant voor biologische bestrijding. Vrijwel tegelijkertijd kwam er ook een melding uit België, eveneens uit kassen.