Intrigerend vind ik altijd een spinnesoort, die ooit eens in ons land werd gevonden, maar waarvan geen latere opgaven zijn te vinden. Wat is er met zo'n soort aan de hand? Was het een dwaalgast? Is de soort uit ons land verdwenen? Of is hij zo zeldzaam dat men hem vrijwel niet tegenkomt? Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat hij algemener is dan hij lijkt, maar dat hij aan onze aandacht ontsnapt omdat hij op zeer speciale plaatsen voorkomt. Segestria florentina (Rossi) is zo'n soort. Eén opgave voor Walcheren (Van Hasselt, 1885), daarna niets meer. In de collectie in Leiden zitten de drie genoemde exemplaren, zodat die oude opgave controleerbaar is. De opgave klopt, maar waarom is deze soort nooit meer gevonden? Komt hij er nog voor?